Каква е целта на този документ?

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?
Ние сме екип от професионалисти, превръщащи мечтаната рокля в реалност. ИНФИНИТО ФЕШЪН е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201411960, със седалище в гр. Хасково, имейл адрес: info@infinitofashion.bg и е администратор на лични данни, съобразно приложимото законодателство, включително Закона за защита на личните данни. Как да се свържете с нас? Адрес: гр.Хасково ул.Бургас №7, имейл адрес: info@infinitofashion.bg

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?
Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте включително:

Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране? Защо ни трябват личните Ви данни?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за поверителност ИНФИНИТО ФЕШЪН декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.  Поради това не можем да разберем директно и веднага за кого се отнасят данните, с които разполагаме. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН/ЛНЧ.

Какви лични данни събира ИНФИНИТО ФЕШЪН за Вас и за какви цели (защо)?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, ИНФИНИТО ФЕШЪН събира основно следната информация и лични данни за Вас: Информация, която предоставяте доброволно, в това число: – Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

Да ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите продукти или услуги.
– Информация за активностите Ви и действия по използване на възможностите на уеб-портала ни, за да можем:

Да Ви осигурим по-добро сърфиране при използване на услугите ни и
Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.
– „Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и
Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.
–  Информация, която получаваме от други източници –  трети страни

Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги; и
По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.
Категории лични данни, които обработваме:

Име, фамилия, мобилен телефон, електронна поща, при попълване на формата за поръчка, поместена на нашата уеб-страница, за да направите поръчка на рокля или друга дреха;
Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница чрез настолни компютри – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за устройството, IMSI номер на устройство, GPS координати;
Данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
Какво означава обработка на лични данни?
Обработването на лични данни включва всички дейности, свързани с личните данни, включително, но не само: събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) ИНФИНИТО ФЕШЪН обработва лични данни за Вас?
Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме. Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас  – да осигурим поръчката на мечтаната рокля или друго облекло, което сте поръчали (т.е. за да можем да Ви предоставим услугата, която искате; да отговорим на запитването Ви ). Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи. В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да „защитаваме Вашите жизнени интереси“ – спасяването на живота Ви или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност). Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни). Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си (легитимни) интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси. Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в “Как да се свържете с нас?” по-горе. ИНФИНИТО ФЕШЪН събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни колекции, информация за предстоящи ревюта, откриване на магазини и други подобни бюлетини. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за абониране на рекламен бюлетин –  в случай на наличие). Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на info@infinitofashion.bg или писмено заявление на адреса на ИНФИНИТО ФЕШЪН в гр. Хасково, ул. „ Бургас “ № 7

Как получаваме личните ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави услугите си, ИНФИНИТО ФЕШЪН обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата Ви идентичност по следните начини: –  чрез попълване от Ваша страна на формата за поръчка, която Ви е предоставена в уеб-страницата на https://infinitofashion.bg/. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни чрез предоставяне на личните Ви данни на оставените свободни позиции; – чрез посещение на https://infinitofashion.bg за използване на услугите на уеб-страницата ни; – при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда; – чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
ИНФИНИТО ФЕШЪН ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас. Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за по-дълъг период, след като заличим личните Ви данни и анонимизираме информацията. В този случай сведенията няма да имат характер на лични данни и повече няма да можем да установим Вашата самоличност. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
ИНФИНИТО ФЕШЪН НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни. ИНФИНИТО ФЕШЪН се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. ИНФИНИТО ФЕШЪН може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим): – Трети страни, които поддържат нашите услуги. Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа. Към днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни се съхраняват и обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство. – Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове; – Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни. – Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предаваме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
Имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл info@infinitofashion.bg В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: J Правото на достъп до личните данни, които ИНФИНИТО ФЕШЪН обработва за Вас и да получите копие от тях; J Право да искате от ИНФИНИТО ФЕШЪН коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@infinitofashion.bg; J Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; J Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ИНФИНИТО ФЕШЪН, в случай че са налице условията за това; J Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти; J Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица; J Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; J Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това. Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ИНФИНИТО ФЕШЪН няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна или направите резервация за наш обект.

Промени в Политиките за поверителност
В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност. Най-актуалната версия на документа ще бъде публикуват на тази уеб страница. В случай че, в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. Тези политики за поверителност са приети от ИНФИНИТО ФЕШЪН и са в сила от 20.05.2018 г.